Gradska podružnica Srpskog lekarskog društva NišGRADSKA PODRUŽNICA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (skr. Podružnica) . Srpsko lekarsko društvo (SLD), stručno udruženje lekara Srbije, sa glavnim sedištem u Beogradu i podružnicama u mnogim gradovima Srbije; osnovano 22.aprila 1872. inicijativom dr Vladana Đorđevića; za 138 godina svoga postojanja razvilo je živu i raznovrsnu delatnost: stručnu, naučnu, publicističku, prosvetnu. SLD je najstarija društvena organizacija u našoj zemlji i među najstarijim lekarskim društvima u svetu.

Podružnica je osnovana 1921. kao jedna od prvih stručnih lekarskih organizacija van Beograda. (prof. R. Živić, „Enciklopedija Niša“, Gradina Niš, 1996.)

Postoje podaci o radu lekara u Nišu i pre osnivanja Podružnice.

U 1906. godini u Nišu, na desetu godišnjicu osnivanja „još jednog udruženja lekara u Srbiji“ – kada je osnovana prva „podružnica“ Srpskog lekarskog društva posle Beograda, 1895. godine (dr Žarko Vuković, „Srpsko lekarsko društvo 1872-2002.“ Beograd, 2002.).

Jedan od najistaknutijih lekara Niša, dr Nikola Đorić (1859.-1913.) imao je čuveni referat na Godišnjem skupu Srpskog lekarskog društva 1906. godine, prvog takvog skupa koji je održan van Beograda. Pod naslovom „O jevtinom lečenju naroda na selu i jevtinoj lekarskoj pomoći“ izneo je svoja shvatanja, koja ni danas nisu izgubila u aktuelnosti za sve one koji se bave organizacijom zdravstvene zaštite. U referatu se zalaže i za osnivanje medicinskog fakulteta.

Šezdesete godine prošlog veka zabeležene su po dobrim zbivanjima i brojnim događanjima. Tada je formiran Medicinski fakultet u Nišu, i osnovan časopis Acta medica Medianae (1962., pokrenut od strane prof. R.Živića i danas predstavlja naučni časopis Podružnice i Medicinskog fakulteta).

Osnivanje Medicinskog fakulteta omogućilo je sazrevanje kulta nauke. Brojni afirmisani članovi Podružnice postali u nastavnici i saradnici fakulteta.

Podružnica se nalazi u zgradi „ Kraljevsko-srpskog Pasterovog zavoda“, koji je svečano otvoren 7. juna 1900. god. a 1. januara 1901. godine počeo je da proizvodi prve vakcine u Srbiji. U ovoj zgradi nalaze se službene prostorije Podružnice, sala za stručne sastanke i Muzej zdravstvene kulture. U Muzeju, sačuvana su brojna dokumenta, koja na hronološki način prezentuju zdravstvo u jugoistočnom delu Srbije.

Podružnica okuplja oko 1000 lekara različitih profila i specijalnosti (od preko 1900 lekara na teritoriji Nišavskog okruga ).

Reorganizacijom Srpskog lekarskog društva Podružnice u Nišu, dolazi do promene naziva u Srpsko lekarsko društvo-gradska podružnica Niš sa svojstvom pravnog lica, sa sedištem u Nišu, Opština Medijana, Bul. dr Zorana Đinđića br. 50 na osnovu odluke skupštine održane 01.06.2007. godine.

Podružnicu su vodili brojni lekari u prošlosti i ploča sa imenima predsednika Podružnice SLD u Nišu nalazi se u prostorijama podružnice.

Doc. dr Stevan Vasojević 1958., Prof. dr Nikola Đuknić 1959.-1961., Prim. dr Milun Mitrović 1960., Prim. dr Nasto Zečević 1961., Prof. dr Dragan Davidović 1962.-1963., Prim. dr Mihajlo Hadži-Pešić 1963., Prof. dr Novica Dimić 1964.-1965., 1984., Prof. dr Milenko Ivić 1966. 1967., Prof. dr Miladin Đurović 1968.-1969., Prof. dr Spira Strahinjić 1967., Prof. dr Radoslav Šljivić 1968.,,, Prof. dr Vojislav Nikolić 1970., 1976., Prof. dr Stanoje Pavlović 1971., Prof. dr Vojislav Milivojević 1972.-1975., Dr Mara Vlajin 1973., Prof. dr Stojadin Antić 1974., Prof. dr Dimitrije Mihajlović 1975.-1979., 1982.-1983., Prof. dr Radoslav Živić 1975, Prof. dr Vladeta Lazović 1978., Prof. dr Ljubomir Hadži-Pešić 1979., 1987.-1989., Prof. dr Nikola Janković 1980.-1981., Prof. dr Života Janković 1981., Prof. dr Milan Milanović 1982., Prof. dr Vojislav Kostić 1983. Prof. dr Vitomir Ćirić 1983. , Doc. dr Siniša Paunović 1983. , Prof. dr Mihajlo Đorđević 1984., Prof. dr Dušan Velojić 1984.-1986. , Prof. dr Zvonko Vukušić 1990.-2000., Prof. dr Nebojša Đorđević 2000.-2005., Prof. dr Ružica Milićević 2005.-2008., Prof. dr Dragan Veselinović 2009.-2019., Prof dr Zoran Milošević 2019.