Gradska podružnica Srpskog lekarskog društva Niš
Osnovano 1872. godine u Beogradu. U 2009. godini slavi 137. godina rada. Jedno je od najstarijih lekarskih društava na svetu. Prva sveska Srpskog arhiva izašla je 1874. Godine. Prvi kongres lekara Srbije održan je 1904. godine u Beogradu.

PORUKA članovima Predsedništva i svim članovima SLD:

• vratimo nekadašnji sjaj, ugled i značaj srpskog lekarskog društva

• nastavimo slavnu tradiciju

• borimo se za naše strukovno udruženje

• promovišimo naše društvo

• afirmišimo struku, sebe i srpsku medicinuKao član Srpskog lekarskog društva dobijate:

• čast da pripadate društvu najstarijem na Balkanu i jednom od najstarijih u Evropi

• mogućnost stručnog usavršavanja u okviru rada specijalističkih sekcija, simpozijuma, kongresa i dr.

• mogućnost povoljnih kotizacija

• besplatne informacije pravne i ekonomske prirode koje su u vezi sa zdravstvom

• besplatno korišćenje sala u prostorijama Srpskog lekarskog društva i propratne tehničke opreme

• administrativno i finansijsko vođenje svih skupova Srpskog lekarskog društva

• mogućnost da besplatno dobijete informator Srpskog lekarskog društva i list "Lekar"

• mogućnost da konkurišete za nagrade i priznanja Srpskog lekarskog društva, kao i da konkurišete za dodelu naziva primarijus

• da konkurišete za članstvo u Akademiji medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

• da besplatno štampate radove u svim časopisima koji su u izdanju Srpskog lekarskog društva
nove mogućnosti predložite sami...